Διάκριση φοιτητών Τμήματος στο HiPC 2015 Student Parallel Programming Challenge

 Συγχαρητήρια στους προπτυχιακούς φοιτητές μας Αλέξανδρο Κουρή, Αλέξανδρο Νάκο και στο Νίκο Νικολουτσάκο, μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ ΕΤΥ του Τμήματος  που με τον κώδικα που ανέπτυξαν στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (HPCLab) , υπό την επίβλεψη των δρ. Iωάννη Βενέτη και Καθ. Ε. Γαλλόπουλου (Δ/ντη HPCLab) πέρασαν με επιτυχία στον τελικό γύρο του HiPC 2015 Student Parallel Programming Challenge <http://www.hipc.org/hipc2015/prog-challenge.php> που διεξάγεται υπό την αιγίδα του IEEE International Conference on High Speed Computing και την υποστήριξη της Intel και της NVIDIA. Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα!

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.