Διάκριση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Κωνσταντίνος Μάριος Αγγελόπουλος απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Διαγωνισμό Διπλωματικών Εργασιών που διοργανώθηκε από το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο WebScienceNet για την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του με τίτλο "Αποδοτικά πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων από Κινητά Δίκτυα Αισθητήρων" που εκπόνησε στα πλαίσια του ΠΜΣ "Επιστήμη της Τεχνολογίας των Υπολογιστών" υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Σωτήρη Νικολετσέα.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.