Διάκριση του Καθηγητή Ιωάννη Χατζηλυγερούδη

Ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Ιωάννης Χατζηλυγερούδης επελέγη ως Editor-in-Chief του διεθνούς περιοδικού International Journal on Artificial Intelligence Tools (IJAIT) της World Scientific (https://www.worldscientific.com/page/ijait/editorial-board). Ο κ. Χατζηλυγερούδης διετέλεσε Associate Editor-in-Chief του περιοδικού τα τελευταία 15 χρόνια.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.