Εκλογή του Καθηγητή Κ. Μπερμπερίδη σε Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΕΕ

Ο Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης εξελέγη τακτικό μέλος της Επιτροπής “Signal Processing Theory and Methods” της IEEE Signal Processing Society (SPS), με έναρξη θητείας από την 1η Ιανουαρίου του 2015.   Η εκλογή έγινε με μυστική ψηφοφορία όπου ψήφισαν τα στελέχη της ΙΕΕΕ SPS και της SPTM TC και ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Η συγκεκριμένη τεχνική-επιστημονική επιτροπή έχει την ευθύνη για ένα μεγάλο φάσμα διεθνών δραστηριοτήτων του ΙΕΕΕ στο πλαίσιο του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου της Θεωρίας και των Μεθόδων Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μάθησης.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.