Εκλογή του καθηγητή Παύλου Σπυράκη ως αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου της EATCS

Ομόφωνη εκλογή του καθηγητή Παύλου Σπυράκη ως ενός εκ των δύο αναπληρωτών προέδρων του Συμβουλίου της European Association for Theoretical Computer Science (EATCS). Επίσης διατελεί μέλος του Συμβουλίου της EATCS από τον Ιούλιο του 1997 (ομόφωνη εκλογή).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.