Επιλογή του καθ. Χρήστος Ι. Μπούρας ως μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της ΕΔΕΤ Α.Ε.

Ο καθ. Χρήστος Ι. Μπούρας μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της ΕΔΕΤ Α.Ε. Το Δ.Σ. της ΕΔΕΤ Α.Ε. επέλεξε ως μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής τον Καθηγητή του τμήματος μας, Χ.Ι.Μπούρα. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι ο πάροχος διαδικτύου και διαδικτυακών υπηρεσιών για την Ελληνική Ακαδημαική και Ερευνητική Κοινότητα (www.grnet.gr). Η Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και απαρτίζεται απο άτομα που έχουν εξειδικευμένη κατάρτιση, μακρά εμπειρία και αναγνωρισμένο κύρος σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιώνη/και ερευνητικής τεχνολογικής πολιτικής της χώρας. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον δύο φορές το έτος και γνωμοδοτεί για το επιστημονικό έργο της ΕΔΕΤ Α.Ε., την πορεία των εργασιών της, την πολιτική της και αναπτύσσει δραστηριότητα για την προβολή της ΕΔΕΤ Α.Ε. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα άλλα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι οι Καθηγητές Κων/νος Κουρκουμπέτης (ΟΠΑ), Βασίλης Μάγκλαρης (ΕΜΠ), Ιωάννης Σάχαλος (ΑΠΘ) και Ιωάννης Σταυρακάκης (ΕΚΠΑ).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.