Ο καθηγητής Χ. Ι. Μπούρας μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής για τη «Ψηφιακή Ελλάδα 2020»

Ο καθηγητής Χ. Ι. Μπούρας ορίσθηκε μέλος Επιτροπής Στρατηγικής για τη «Ψηφιακή Ελλάδα 2020». Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Επιτροπή Στρατηγικής δημιουργήθηκε με σκοπό τα μέλη της, άτομα καταξιωμένα στον χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να συμβάλλουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο εγχείρημα της κατάρτισης ενός δυναμικού ολοκληρωμένου σχεδίου για το ψηφιακό παρόν και μέλλον της χώρας. Τα μέλη που επιλέχθηκαν εκπροσωπούν τους χώρους της αγοράς, των επιστημών, της έρευνας και των πανεπιστημίων και της κοινωνίας των πολιτών.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.