Ορισμός του επικ. καθηγητή Σωτήρη Νικολετσέα ως αναπληρωτή υπεύθυνου της Επιστημονικής Συντακτικής Επιτροπής του IJDSN

Ορισμός του Επ. Καθηγητή Σωτήρης Νικολετσέα ως ενός από τους δύο Αναπληρωτές Υπεύθυνους της Επιστημονικής Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού International Journal of Distributed Sensor Networks (IJDSN), το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο στην περιοχή των κατανεμημένων δικτύων αισθητήρων.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.