Ορισμός του καθηγητή Παύλου Σπυράκη ως μέλους της ISTAG

Ορισμός του καθηγητή Παύλου Σπυράκη ως μέλους της διακεκριμένης ομάδας Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG), η οποία αποτελείται από 40 Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες (experts) με στόχο το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Έρευνας στην Τεχνολογία της Πληροφορίας.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.