Πανευρωπαϊκή Διάκριση για το ΕΑΙΤΥ

Πρώτο βραβείο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο απέσπασε το σύστημα ΠΝΥΚΑ του Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΑΙΤΥ, στα πλαίσια διαγωνισμού e-voting που διοργάνωσε το Competence Center for Electronic Voting and Participation, στις 6 Αυγούστου 2008 στην Αυστρία. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ήταν ο Καθηγητής του τμήματος και Διευθυντής του ΕΑΙΤΥ Παύλος Σπυράκης.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.