Σημαντική επιτυχία του Επίκουρου Καθηγητή Κώστα Τσίχλα

Με πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι μετά από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία η ερευνητική πρόταση "Management and Processing of Temporal Networks (TEMPO)" του Επίκουρου Καθηγητή  του Τμήματος κ. Κώστα Τσίχλα επελέγη από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για τριετή χρηματοδότηση. Αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς το ότι μεταξύ των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών (θεματική περιοχή Μαθηματικά & Επιστήμες της Πληροφορίας, κατηγορία 1), η πρόταση του κ. Τσίχλα έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία. Θερμά συγχαρητήρια στον άξιο συνάδελφο για τη μεγάλη αυτή επιτυχία που τιμά και το Τμήμα.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.