Βραβείο Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας

Το Βραβείο Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας 2012 του Υπουργείου Παιδείας στο πεδίο των Μαθηματικών και Επιστημών Πληροφορίας έλαβε ο καθηγητής του Τμήματος Χρήστος Ζαρολιάγκης για την άριστη εκτέλεση και τα αποτελέσματα του έργου ARRIVAL. Επτά βραβεία απονέμονται ετησίως στα πλαίσια του θεσμού της ακαδημαϊκής και επιστημονικής αριστείας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση,  ένα για κάθε Επιστημονική Θεματική Περιοχή (Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Βιοεπιστήμες, Ενέργεια και Περιβάλλον, Επιστήμες Μηχανικής, Κοινωνικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Επιστήμες Πληροφορίας, Φυσικές Επιστήμες). Τα βραβεία απονεμήθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2012 σε ειδική τελετή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.