Βράβευση του εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων

Βράβευση του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων για το CD-ROM "Ακρόπολις, Τα Aνθη της Πέτρας" με το Μεγάλο Βραβείο στο Ελληνικό τμήμα του διεθνούς Διαγωνισμού Mobious.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.