Γενική Συνέλευση

16/12/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 89, ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12 ή ΤΡΙΤΗ 22/12/2015, ΩΡΑ 11:30
25/11/15 Ημερήσια Διάταξη Συνέλευσης & ΓΣΕΣ 88, Τρίτη 1/12/2015, ΩΡΑ 9:30
30/09/15 4η ΕΔΕ ΤΟΥ ΔΠΜΣ "ΣΕΣΕ"
24/09/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΓΣΕΣ 86, ΤΡΙΤΗ 29/9/2015, ΩΡΑ 10:00
23/07/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 85/ 27 ή 28-7-2015, ΩΡΑ 10:00
13/07/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 84/ 14 ή 15-7-2015, ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ 11:00
16/06/15 3η ΕΔΕ ΤΟΥ ΔΠΜΣ "ΣΕΣΕ", ΤΡΙΤΗ 16-6-2015, ΩΡΑ 13:30
11/06/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 83/16-6-2015, ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ 9:30
10/06/15 3η ΕΔΕ "ΟΣΥΛ", ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015, 12:00
28/05/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 82/3-6-2015, ΩΡΑ 9:30
28/05/15 2η ΕΔΕ ΔΠΜΣ "ΣΕΣΕ"
20/04/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 2ης Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Ο.Σ.Υ.Λ.», 22-4-2015, ΩΡΑ 09:30
27/03/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ.Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 80/1-4-2015, ΩΡΑ 10:00
12/03/15 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για κρίση και επιλογή (εξέλιξη κ. Ι. Καραγιάννη))
26/02/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 79/3-3-2015, ΩΡΑ 09:30
26/02/15 Εκθέσεις αξιολόγησης του υποψηφίου κ. Ι. Καραγιάννη
26/02/15 Εκθέσεις αξιολόγησης για τον υποψήφιο κ. Ι. Καραγιάννη
22/01/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 78/ 27-1-15, ΩΡΑ 10:00
19/01/15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ CV/URL ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
19/01/15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 7ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
19/01/15 Αποφάσεις Πρώτης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής (εξέλιξη κ. Καραγιάννη)
31/12/14 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τελικής συνεδρίασης 7μελούς Επιτροπής εξέλιξης κ. Θ. Χανιωτάκη
23/12/14 Ανασυγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης Καραγιάννη
23/12/14 Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης Καραγιάννη
23/12/14 Πρόσκληση πρώτης συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης Καραγιάννη

Σελίδες

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.