Εκλεκτορικά

01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP1765 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP132 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP1764 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP131 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP1768 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP133 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
26/05/17 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ_ ΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
23/05/17 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους_ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
22/05/17 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_Έμπειρα Συστήματα και Αναπαράσταση Γνώσης
24/03/17 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "Τεχνικές Δόμησης Δεδομένων με Εφαρμογές τους στη Διαχείριση Πληροφορίας"
24/03/17 Αποφάσεις Πρώτης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής "Τεχνικές Δόμησης Δεδομένων"
28/11/16 Ημερήσια Διάταξη τελικής συνεδρίασης 7μελούς Επιτροπής μετακίνησης του υποψηφίου κ. Αθ. Ανδρικόπουλου_Οικονομική θεωρία και Ποσοτικές μέθοδοι
22/11/16 Πρόσκληση τελικής συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης ‘ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’
30/05/16 Πρόσκληση για 1η Συνεδρίαση Επταμελούς Επιτροπής μετακίνησης Επίκ. Καθ.κ. Αθ. Ανδρικόπουλου
04/04/16 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για κρίση και επιλογή Καθηγητή "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ..."
24/02/16 Αξιολόγηση του Υποψηφίου κ. Ε. Στεφανόπουλου_ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_κ. ΣΤΡΑΤΗΣ
15/02/16 Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά"
03/02/16 Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά"
29/01/16 Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στις Διαφορικές Εξισώσεις και τη Μηχανική»
12/03/15 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για κρίση και επιλογή (εξέλιξη κ. Ι. Καραγιάννη))
26/02/15 Εκθέσεις αξιολόγησης του υποψηφίου κ. Ι. Καραγιάννη
26/02/15 Εκθέσεις αξιολόγησης για τον υποψήφιο κ. Ι. Καραγιάννη
19/01/15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ CV/URL ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
19/01/15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 7ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
19/01/15 Αποφάσεις Πρώτης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής (εξέλιξη κ. Καραγιάννη)

Σελίδες

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.