Αποφάσεις Πρώτης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό»

ΠΡΟΣ: τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Πρώτης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης

Κοιν.:   1. κ.κ. Μακρή Γεώργιο και Αραπογιάννη Αγγελική

2. Υποψηφίους κ.κ.: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για την εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη του Επίκ. Καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Χανιωτάκη  με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική  με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό» του Τομέα Υλικού & Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην πρώτη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19/3/2014, αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:

  1. Πρόεδρος της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής ορίσθηκε ο Καθηγητής του ΤΜΗΥ&Π κ. Χ. Βέργος.
  2. Ορίσθηκαν οι Καθηγητές κ.κ. Μακρής Γεώργιος http://www.utdallas.edu/~yiorgos.makris/ e-mail: yiorgos.makris@utdallas.edu και Αραπογιάννη Αγγελική http://www.di.uoa.gr/staff/43  e-mail: arapoyanni@di.uoa.gr ώστε να προβούν σε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων.
  3. Την πρόσκληση ορισμού δύο Καθηγητών ή Ερευνητών που θα υποδειχθούν από τους υποψηφίους και που ανήκουν υποχρεωτικά στα Μητρώα του Ιδρύματος http://www.upatras.gr/index/page/id/151 και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, προκειμένου να προβούν επίσης σε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων.
  4. Να ζητηθεί α) από την ΟΜΕΑ του ΤΜΗΥ&Π το πόρισμα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου κ. Θ. Χανιωτάκη β) από τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων των ΑΕΙ τα αντίστοιχα πορίσματα των υποψηφίων με προηγούμενο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και γ) να διενεργηθούν δοκιμαστικά μαθήματα από τους υπόλοιπους υποψηφίους σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου 5/11-7-2013 (ΦΕΚ 1960/12-8-2013 τ. Β΄).

Ο Πρόεδρος της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής
Καθηγητής Χαρίδημος Βέργος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.