Αξιολόγηση του Υποψηφίου κ. Ε. Στεφανόπουλου_ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ_κ. ΣΤΡΑΤΗΣ

Πάτρα 24/2/2016

Αρ. Πρωτ. 317

Προς: τα Μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στις Διαφορικές Εξισώσεις και τη Μηχανική»

Κοιν.: κ.κ. Ε. Στεφανόπουλο,Υποψήφιο και Ι.Γ. Στρατή, Αξιολογητή

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την από 23/2/2016 αξιολόγηση του Υποψηφίου κ. Ε. Στεφανόπουλου, εκ του προτεινόμενου από αυτόν αξιολογητή Καθηγητή κ. Ι.Γ. Στρατή, για ενημέρωσή σας και δικές σας ενέργειες.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.