Δοκιμαστικό μάθημα στο ΤΜΗΥ&Π «Ηλεκτρονική με Έμφαση στον Ψηφιακό Σχεδιασμό»

Πάτρα 27/3/2014, Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2798

ΠΡΟΣ: Υποψηφίους, Κοιν.: μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής

ΘΕΜΑ: Δοκιμαστικό μάθημα στο ΤΜΗΥ&Π

Κατόπιν της υποψηφιότητάς σας στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά την αίτηση για εξέλιξη του Επίκ. Καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Χανιωτάκη  με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική  με Έμφαση στον Ψηφιακό Σχεδιασμό» του Τομέα Υλικού & Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π) του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου 5/11-7-2013 (ΦΕΚ 1960/12-8-2013 τ. Β΄) καλείστε να διεξάγετε δοκιμαστικό μάθημα στο Τμήμα μας. Η διεξαγωγή δοκιμαστικού μαθήματος είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους που δεν είναι μέλη ΔΕΠ σε κάποιο ΑΕΙ.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις ημερομηνίες που διατίθεστε προς τούτο στο χρονικό διάστημα από 28/4 έως 16/5 κατά τις ώρες 17:00 – 19:00. Η διάλεξή σας θα πρέπει να έχει διάρκεια 45 λεπτών. Οι διαλέξεις θα διεξαχθούν στο κτίριο του ΤΜΗΥ&Π και παρόντες πέραν μελών της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής θα είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΤΜΗΥ&Π που θα θέσουν τα ερωτήματά τους αμέσως μετά το πέρας της διάλεξης. Η διάλεξή σας θα πρέπει να παρουσιάζει τα προβλήματα που αντιμετώπισε και αναμένεται να αντιμετωπίσει μελλοντικά η σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων στην τεχνολογία CMOS καθώς και τις λύσεις οι οποίες έχουν υιοθετηθεί γι’ αυτά. Επίσης, θα πρέπει να κάνετε μια σύντομη αναφορά στα προβλήματα σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων με τα οποία ασχολείστε ερευνητικά.

Ο Πρόεδρος της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, Καθηγητής Χαρίδημος Βέργος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.