Καταστάσεις επιλογής Μελών Επταμελούς Επιτροπής

Καταστάσεις επιλογής Μελών Επταμελούς Επιτροπής

Μητρώο Εξωτερικών Μελών (αλλοδαπής) - υπ’ αριθμ. 18/23-1-2014 απόφαση της Συγκλήτου του  Πανεπιστημίου Πατρών: δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: http://www.upatras.gr/index/page/id/151  

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.