Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τελικής συνεδρίασης 7μελούς Επιτροπής εξέλιξης κ. Θ. Χανιωτάκη

Συνημμένα το Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της τελικής συνεδρίασης της 7μελούς Επιτροπής για την επιλογή για μια θέση καθηγητή της βαθμίδας του Αν. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ηλεκτρονική με έμφαση στον ψηφιακό σχεδιασμό".

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.