Πρόσκληση για 1η Συνεδρίαση Επταμελούς Επιτροπής μετακίνησης Επίκ. Καθ.κ. Αθ. Ανδρικόπουλου

Πάτρα 30/5/2016 - Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 232/13075

ΠΡΟΣ:  τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής (Τακτικά & Αναπληρωματικά)

Πρόσκληση πρώτης συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής                                                 

Κοιν.: 1) Υποψήφιο κ. Αθανάσιο Ανδρικόπουλο, Επίκ. Καθηγητή του Παν/μίου Ιωαννίνων 

    2) Υπεύθυνο αίθουσας τηλεδιάσκεψης Π.Π.

Σχετ.: 1) Η υπ’ αριθμ. 94/29-3-2016 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΜΗΥ&Π του Παν/μίου Πατρών

2) Το υπ’ αριθμ. 219/12400/23-5-2016 εγκριτικό έγγραφο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών καλούνται τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής για τη μετακίνηση (κλειστή διαδικασία) μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, μετά από αίτηση για μετακίνηση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο ΤΜΗΥ&Π του Πανεπιστημίου Πατρών του Επίκουρου Καθηγητή κ. Αθανάσιου Ανδρικόπουλου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία και Ποσοτικές μέθοδοι» του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών στην πρώτη τους συνεδρίαση. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στην πιστοποιημένη αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Κέντρου Δικτύων του Παν/μίου Πατρών (κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 2ος όροφος, μικρή αίθουσα άνωθεν του Εκτυπωτικού Κέντρου) την Τετάρτη 15/6/2016 και ώρα 14:00 με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1.             Έναρξη συνεδρίασης της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής και ορισμός του Προέδρου της.

2.             Ορισμός δύο Καθηγητών ή Ερευνητών της αλλοδαπής που ανήκουν στο Μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από Καθηγητές ή Ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο Μητρώο των εξωτερικών μελών και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επταμελούς Επιτροπής, προκειμένου να προβούν σε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων.

3.             Πρόσκληση ορισμού δύο Καθηγητών ή Ερευνητών που θα υποδειχθούν από τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα Μητρώα του Ιδρύματος και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, προκειμένου να προβούν επίσης σε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

Καθηγητής Οδ. Κουφοπαύλου

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.