Πρόσκληση Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για κρίση και επιλογή

Πάτρα 19/6/2014

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 3140

ΠΡΟΣ: τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής (Τακτικά & Αναπληρωματικά)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για κρίση και επιλογή

Κοιν.:   Ορισθέντες από την Επταμελή Επιτροπή Αξιολογητές Καθηγητές κ.κ. Μακρή Γεώργιο και   Αραπογιάννη Αγγελική

                          Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, που θα γίνει τη Δευτέρα 7-7-2014 και ώρα 17:00 στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων teleconference@upatras.gr , στον τρίτο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, με θέμα: κρίση και επιλογή για μια θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη του Επίκ. Καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Χανιωτάκη  με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική  με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό» του Τομέα Υλικού & Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Γαροφαλάκης

Καθηγητής

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.