Πρόσκληση Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για κρίση και επιλογή Καθηγητή "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ..."

Η συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, θα γίνει την Παρασκευή 15-4-2016 και ώρα 15:00 στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων, στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, με θέμα: κρίση και επιλογή για μια θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη του τότε υπηρετούντος Αναπλ. Καθηγητή κ. Χρήστου Ντούσκου, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στις Διαφορικές Εξισώσεις και τη Μηχανική» του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.