Πρόσκληση τελικής συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης ‘ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’

Πάτρα  22/11/2016

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2211/33048

ΠΡΟΣ:     1) Μέλη της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής (Τακτικά & Αναπληρωματικά)

                  2) Αξιολογητές Καθηγητές κ.κ. Ιωάννη Χατζηγιαννάκη & Aristides Gionis

                  3) Υποψήφιο κ. Σπυρίδωνα Βούλγαρη

                  4) Υπεύθυνο αίθουσας τηλεδιάσκεψης          

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στη συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής, που θα γίνει την Παρασκευή 2/12/2016 και ώρα Αθήνας 15:00 στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων teleconference@upatras.gr , στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, με θέμα: κρίση και επιλογή για μια θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη του Λέκτορα κ. Σπυρίδωνα Βούλγαρη, με γνωστικό αντικείμενο ‘ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’ (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ 1121513) του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής

Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.