ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους_ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος συγκρότησε στην υπ’ αριθμ. 112/16-5-2017 συνεδρίασή της ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους” του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του ΤΜΗΥ&Π που προκηρύχθηκε κατόπιν αίτησης εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σωτήριου Νικολετσέα.

Κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP143.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.