ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_Έμπειρα Συστήματα και Αναπαράσταση Γνώσης

Η Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος συγκρότησε στην υπ’ αριθμ. 112/16-5-2017 συνεδρίασή της ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Έμπειρα Συστήματα και Αναπαράσταση Γνώσης” του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π) του Πανεπιστημίου Πατρών που προκηρύχθηκε κατόπιν αίτησης εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Χατζηλυγερούδη. Κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP140.

Συνημμένη η Απόφαση.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.