ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ_ ΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος συγκρότησε στην υπ’ αριθμ. 112/16-5-2017 συνεδρίασή της ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων με έμφαση στις Πολυδιάστατες Εφαρμογές” του Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών του ΤΜΗΥ&Π που προκηρύχθηκε κατόπιν αίτησης εξέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Ψαράκη.

Κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP144.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.