Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό»

Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ του Επίκ. Καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Χανιωτάκη  με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό»  του Τομέα Υλικού & Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.