Η.Δ. Ε.Δ.Ε. Δ.Π.Μ.Σ. «Ο.Σ.Υ.Λ.» 2-6-2017

Η 12ηέκτακτη συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Ο.Σ.Υ.Λ.», που θα γίνει την Παρασκευή 2-6-2017 και ώρα 11:30 στην Αίθουσα Σεμιναρίων του ΤΜΗΥ&Π, στον 1οόροφο του Β΄ Κτιρίου, για την λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην συνημμένη Ημερήσια Διάταξη.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.