Η.Δ. Γ.Σ. 68/15-4-2014

Πάτρα 11/4/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 2899   

Προς:  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 68 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 14-4-2014, ημέρα Μ. Δευτέρα  και ώρα 10:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί, εξ’ αναβολής, την Μ. Τρίτη 15-4-2014 και ώρα 10:30 στην ίδια αίθουσα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Θέμα Μοναδικό: Έγκριση πίνακα επιτυχόντων της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων 2014

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.