Η.Δ. Γ.Σ. & Γ.Σ.Ε.Σ. 65/25-2-2014

Προς:  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας   

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 65 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 25-2-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β’ κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην συνημμένη Ημερήσια Διάταξη.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.