Η.Δ._Ε.Δ.Ε. Δ.Π.Μ.Σ. «Σ.Ε.Σ.Ε..»_10η _1-6-2017

Η υπ’ αριθμ. 10 έκτακτη συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. «Σ.Ε.Σ.Ε.», που θα γίνει την Πέμπτη 1-6-2017 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του ΤΜΗΥ&Π, στον 1ο όροφο του Β΄ Κτιρίου, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην συνημμένη Ημερήσια Διάταξη.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.