ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 125 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΥ&Π , Τρίτη 14/11/2017, ώρα 9:30

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 125 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π), που θα γίνει στις 14-11-2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 9:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2. Οικονομικά

3. Υπόδειξη εκπροσώπων του Τμήματος στον ΕΛΚΕ

4. Έγκριση Εισήγησης για ενιαίο και αδιάσπαστο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Τμήματος – Integrated Master

5. Ένταξη νέων μελών ΕΔΙΠ σε Τομείς

Θέματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.