Ημερήσια Διάταξη ΓΣ 124/ 10-10-2017

Προς: τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 124 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π), που θα γίνει στις 10-10-2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2. Οικονομικά

3. Ομοτιμοποίηση του αφυπηρετήσαντος τ. Καθηγητή του Τμήματος κ. Αθανάσιου Τσακαλίδη

 

Θέματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών

1. Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Ε.Τ.Υ.» ακαδ. έτους 2017-18

2. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

3. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

4. Αναγόρευση Διδακτόρων

5. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.