ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 64/28-1-2014 ΩΡΑ 10:00

Προς:  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας

Πάτρα 24/1/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 2320  
                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 64 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 28-1-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β’ κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.
                                                               ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 
2.  Οικονομικά
3.  Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
4.  Ζητήματα Οργανογράμματος ακαδημαϊκών δομών ΤΜΗΥ&Π
5.  Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
6.  Πρόταση για τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων φοιτητών του Τμήματος ακαδ. έτους 2014-15
7.  Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής για μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Υλικού & Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών του ΤΜΗΥ&Π στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό» μετά από αίτηση για εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ (Επίκ. Καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Χανιωτάκη).
                                                ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις – Τρέχοντα
2. Ενστάσεις υποψηφίων ΠΜΣ «ΕΤΥ»
3. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.
4. Αναγόρευση Διδακτόρων
 
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ
Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.