ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 69/ 30-4 & 2-5-2014, ΩΡΑ 10:00

Πάτρα 28/4/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 2946  

Προς:  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας

          Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 69 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 30-4-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί, εξ’ αναβολής, την Παρασκευή 2-5-2014 και ώρα 10:00 στην ίδια αίθουσα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Απώλεια Καθηγητή Δημήτρη Χριστοδουλάκη

2.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

3.  Οικονομικά

4.  Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις – Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή, Ο Πρόεδρος του Τμήματος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.