Ημερήσια Διάταξη Γ.Σ. 70/ 20-5-2014, ΩΡΑ 10:00

 Πάτρα 15/5/2014, Αριθμ. Πρωτ.: 3075  

Προς:  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ          

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 70 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 20-5-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Έγκριση Προγράμματος Σπουδών 2014-15

4.  Έγκριση Συγγραμμάτων 2014-15

5.  Απολογισμός δραστηριοτήτων μελών ΔΕΠ χειμερινού εξαμήνου 2013-14

6.  Αίτηση μετακίνησης Επ. Καθηγητή κ. Α. Ανδρικόπουλου

7.  Αίτηση μετακίνησης Επ. Καθηγητή κ. Γ. Λαγογιάννη

8.  Παράρτημα Διπλώματος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις – Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

5. Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Ε.Τ.Υ.» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.