ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 73/ 22 ή 23-7-2014, ΩΡΑ 09:30

Πάτρα 17/7/2014, Αριθμ. Πρωτ.: 3271   

Προς:  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 73 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 22-7-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 9:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί, εξ’ αναβολής, την Τετάρτη 23-7-2014 και ώρα 9:30 στην ίδια αίθουσα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Επί του Προγράμματος Σπουδών 2014-15

4.  Θέματα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις – Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.