ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 76/12-11-14, ΩΡΑ 09:30

Προς:  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 76 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 12-11-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις – Τρέχοντα

2. Επί δημοσιεύματος σχετικά με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Τμήματος. Ενέργειες του Τμήματος.

3. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

4. Αναγόρευση Διδακτόρων

5. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Θέματα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας

4.  Διπλωματικές Εργασίες

5.  Θέματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.