Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 105/ 22-11-2016

Πάτρα  14/11/2016

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2166

Προς: τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 105 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 22-11-2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 9:00 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (ΑΠΕΛΛΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.