Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 108/ 7-2-2017

Πάτρα  1/2/2017

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 100/2705

Προς: τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 108 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 7-2-2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Επιλογή Διδασκόντων του ΠΔ 407/80 εαρινού εξαμήνου 2016-17

4. Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για μια θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο “Τεχνικές Δόμησης Δεδομένων με Εφαρμογές τους στη Διαχείριση Πληροφορίας” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ 1587132) κατόπιν αίτησης εξέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή κ. Χρήστου Μακρή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Αρχείο/α: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.