Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 111/ 3-5-2017

Πάτρα  27/4/2017

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 514/ 11465

Προς: τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

           Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 111 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 3-5-2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

     1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18

4. Εισήγηση προς την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον τέως Καθηγητή του Τμήματος κ. Μιχαήλ Βελγάκη

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ
Καθηγητής
Αρχείο/α: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.