Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 121/ 12-7-2017

Πάτρα  6/7/2017

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:  899 / 19323

 

Προς: τα μέλη της Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 121 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π), που θα γίνει στις 12-7-2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS

2. Οικονομικά

3. Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2017-18

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.