Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 122/ 7-9-2017

Πάτρα  5/9/2017

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1032/24737 

Προς: τα μέλη της Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 122 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π), που θα γίνει στις 7-9-2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2. Οικονομικά

3. Έγκριση εισηγήσεων Τριμελών Επιτροπών αξιολόγησης υποψηφίων θέσεων για «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.