ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. & Γ.Σ.Ε.Σ 72/ 15-7-2014, ΩΡΑ 09:30

Πάτρα 10/7/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 3235  

Προς:  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 72 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 15-7-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 9:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Επί του Προγράμματος Σπουδών 2014-15

4.  Θέματα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας

5.  Παράρτημα Διπλώματος

6.  Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο ‘Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους’ κατόπιν αίτησης εξέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ιωάννη Καραγιάννη

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις – Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.