Ημερήσια Διάταξη πρόσκληση της υπ' αριθμ.: 135/11-6-2018 Συνέλευσης Τμήματος

Προς,

Τα μέλη της Συνέλευσης ΤΜΗΥΠ

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 135 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11-6-2018 και ώρα 9:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος στο ισόγειο του κτηρίου, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί εξ’ αναβολής την Τρίτη, 12-6-2018 και ώρα 9.30 στην ίδια αίθουσα.


1. Έγκριση Αναθεώρησης πτυχών ΠΠΣ Τμήματος
Θέματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών
1. Συγκροτήσεις Επιτροπών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, βάσει του άρθρου 31, Ν. 4485/2017.
2. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος

Με εκτίμηση,


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.