Ημερήσια Διάταξη-Πρόσκληση της υπ' αριθμ.: 139/7-9-2018 Συνέλευσης Τμήματος

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη της αριθμ. 139 Συνέλευσης του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7-9-2018 και ώρα 10.30 στην αίθουσα Συνεδρίαεων του Τμήματος. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10-9-2018  την ίδια ώρα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Φοιτητικά θέματα
  2. Άδειες Μελών ΔΕΠ
  3. Οικονομικά θέματα
  4. Έγκριση επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.: 36301/23-7-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών» στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
  5.  Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

Θέματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών

  1. Ανακοινώσεις - Τρέχοντα-Ενημερώσεις

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.