Ημερήσια Διάταξη-Πρόσκληση της υπ' αριθμ.: 141/16-10-2018 Συνέλευσης Τμήματος

Η υπ' αριθμ. 141, Συνέλευση του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη, 16-10-2018  στις 10.30 στην αίθουσα συνεδρίασεων του Τμήματος, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Άδειες Μελών ΔΕΠ
  2. Θέση Τμήματος για το θέμα της συγχώνευσης με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.