Ημερήσια Διάταξη-Πρόσκληση της υπ' αριθμ.: 142/6-11-2018 Συνέλευσης Τμήματος

Yπ' αριθμ. 142/6-11-2018 Συνέλευση του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 6-11-2018 και ώρα 10.30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων με τα εξής θέματα:

1.    Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Τρέχοντα
2.    Φοιτητικά θέματα
3.    Αναθέσεις διδακτικού έργου σε άλλα Τμήματα
4.    Άδειες Μελών ΔΕΠ
5.    Οικονομικά θέματα
6.    Αποτίμηση έργου για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και εργαστηριακό έργο χειμερινού εξαμήνου ΤΜΗΥΠ.
7.    Συζήτηση για την υπαγωγή του ΤΜΗΥΠ στο 4ο πεδίο (Οικονομικά και Πληροφορική).

Θέματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών
1.    Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Τρέχοντα
2.    Σύσταση Επταμελούς εξεταστικής επιτροπής υποψήφιας διδάκτορα κ. Βασιλικής Γκαντούνα.
3.    Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από τους κκ: Γεώργιο Γεωργιάδη, Ιωάννη Γουναρίδη, Γεώργιο Δομάλη.
4.    Αιτήσεις για ορισμούς/αλλαγές επιβλεπόντων, τριμελών επιτροπών και θεμάτων μεταπτυχιακής εργασίας.
5.    Φοιτητικά θέματα
 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.