Ημερήσια Διάταξη-Πρόσκληση της υπ' αριθμ.: 145/4-1-2019 Συνέλευσης Τμήματος

Ημερήσια διάταξη της υπ' αριθμ. 145 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί την   Παρασκευή, 4-1-2019 και ώρα 8.30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εξ αναβολής την Τρίτη, 8-1-2019 και ώρα 10.30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Τρέχοντα
  2. Συζήτηση για διατύπωση γνώμης σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, βάσει της υπ’ αριθμ. Φ.251/220549/Α5/21-12-2018 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ.
  3. Φοιτητικά θέματα
  4. Άδειες μελών ΔΕΠ
  5. Οικονομικά

Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών

  1. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Τρέχοντα
  2. Φοιτητικά θέματα

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.